Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXIII/386/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podzia??u Miasta Leszna na obwody g??osowania, ustalenia ich numer??w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna.

UCHWA?A Nr XXIII/386/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podzia??u Miasta Leszna na obwody g??osowania, ustalenia ich numer??w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 386
Numer sesji: 23
Rok: 2013UCHWAŁA Nr XXIII/386/2013

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 stycznia 2013 roku


w sprawie podziału Miasta Leszna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna.


Na podstawie art. 12 § 2, 3, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Leszna uchwala się, co następuje:


§ 1.
Dokonuje się podziału Miasta Leszna na 34 obwody głosowania.

§ 2.
Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII/ 386/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie podziału Miasta Leszna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna dokona podziału Miasta na obwody głosowania oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Podziału Miasta na obwody głosowania Rada Miejska Leszna dokonuje na wniosek Prezydenta.
Obwodami stałymi są obwody głosowania od Nr 2 do Nr 33, natomiast odrębnymi obwodami głosowania są obwody Nr 1 (Wojewódzki Szpital Zespolony) i Nr 34 (Areszt Śledczy), które tworzone są każdorazowo dla danych wyborów.
Uchwała Rady Miejskiej Leszna w sprawie podziału Miasta Leszna na okręgi wyborcze została podjęta 20 września 2012 roku. W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione.Opracowanie:

Maciej Dziamski
Sekretarz Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.