Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/382/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru przekszta??cenia Gimnazjum Nr 4 z Oddzia??ami Dwuj?zycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie.

Uchwa??a Nr XXIII/382/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru przekszta??cenia Gimnazjum Nr 4 z Oddzia??ami Dwuj?zycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie.

Numer uchwa??y: 382
Numer sesji: 23
Rok: 2013
Uchwała Nr XXIII/382/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku


zmieniająca Uchwałę Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.58, art.59 ust.1, 2, 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 1 pkt 1 datę „1 września 2015 roku” zastępuje się „datą 31 sierpnia 2015 roku”,
2) w § 1 pkt 2 datę „1 września 2013 roku” zastępuje się „datą 31 sierpnia 2013 roku”.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/382/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie.
W Uchwale Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie datę przekształcenia szkoły określono na 1 września 2015 roku, a datę zaprzestania rekrutacji na 1 września 2013 roku to jest początek danego roku szkolnego.
Przy przekształcaniu szkoły stosuje się odpowiednio art.58 i 59 ustawy o systemie oświaty. Zdaniem organu nadzoru pedagogicznego przy przekształcaniu szkoły należy wprost zastosować art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty określający procedurę likwidacji szkoły i wyznaczający termin na 31 sierpnia danego roku szkolnego.
Biorąc pod uwagę opinię organu nadzoru pedagogicznego proponuje się zmianę wymienionych dat .
Opracował :

Wydział Edukacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.