Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/376/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwa?? Rady Miasta Leszna Nr XXXVI/430/2006 z dnia 30 marca 2006 roku oraz Nr XXXVIII/466/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku

Uchwa??a Nr XXIII/376/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwa?? Rady Miasta Leszna Nr XXXVI/430/2006 z dnia 30 marca 2006 roku oraz Nr XXXVIII/466/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku

Numer uchwa??y: 376
Numer sesji: 23
Rok: 2013Uchwała Nr XXIII/376/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miasta Leszna Nr XXXVI/430/2006 z dnia
30 marca 2006 roku oraz Nr XXXVIII/466/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku


Na podstawie art.12 pkt. 7 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) w związku z art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

§ 1

1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/430/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie
ustalenia opłat za sporządzenie reprodukcji dokumentów geodezyjno -
- kartograficznych.

2. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/466/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia opłat za aktualizację treści mapy zasadniczej prowadzonej
w systemie informatycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/376/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej Leszna Nr XXXVI/430/2006 z dnia 30 marca 2006 roku oraz Nr XXXVIII/466/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku.

Biorąc pod uwagę, że w okresie stosowania w/w przepisów zaszły istotne zmiany dotyczące sposobu aktualizacji mapy zasadniczej prowadzonej w systemie informatycznym jak również zmieniony został sposób wykonywania dokumentów wynikowych ( obowiązuje wydawanie kopii mapy zasadniczej w formie elektronicznej) należy odstąpić od naliczania opłat za aktualizację treści mapy zasadniczej jak również sporządzanie reprodukcji.
W przyjętym obecnie systemie technologicznym nie wykonuje się reprodukcji
w układzie o jakim stanowiła uchwała z 2006 roku.
W związku z powyższym proponuje się odstąpić od naliczania opłat na podstawie w/w uchwał z dniem 1 lutego 2013 roku.


Opracował :

Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.