Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wyniki post?powa?? i przetarg??w » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cen? pn.: ??Bie???ca dostawa materia????w eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urz?du Miasta Leszna?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cen? pn.: ??Bie???ca dostawa materia????w eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urz?du Miasta Leszna?.


OR – A.271.15.2012                                                                    Leszno, dnia 18 stycznia 2013 roku
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________
 
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: „Bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miasta Leszna”.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 - FORMAT – PAPIER Firma Handlowo – Usługowa
                       Beata i Zdzisław Całujek s.c.
                       ul. Święciechowska 96, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 142.317,04 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 2 – GRUPA CELS Szymon Ciszyk
                      ul. Bolesława Chrobrego 13, 64 – 100 Leszno
                      Cena ofertowa: 154.098,93 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 3 – TECHNIKA BIUROWA Sp. c. Beata i Marek Kaszuba
                         ul. Ułańska 9, 64 -100 Leszno
                         Cena ofertowa: 163.411,00 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wykluczono ww. Wykonawcę z niniejszego postępowania, a tym samym ofertę uznano za odrzuconą. Powodem wykluczenia jest nie dostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty dokumentu pełnomocnictwa wystawionego dla Pana Marka Kaszuby.
 
Oferta Nr 4 – LOGIN COMPUTER Bogna Han
                       ul. Leszczyńskich 27, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 183.530,76 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia ostał wybrany Wykonawca: FORMAT – PAPIER Firma Handlowo – Usługowa Beata i Zdzisław Całujek s.c., ul. Święciechowska 96, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała najniższą cenę.
 
 
 
 
                                                                                                                                                         Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wyniki post?powa?? i przetarg??w
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2013-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.