Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiad??w w okresie od 01-01-2013 do 31-12-2014 dla uczni??w Szko??y Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszy??skiego; ul. Ks. Kard. St. Wyszy??skiego 57 64-100 Leszno; Oddzia??u Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Strzy??ewicach ul. Lotnicza 2 64-100 Leszno i Gimnazjum 9 ul. Szczepanowskiego 14 64-100 Leszno

Przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiad??w w okresie od 01-01-2013 do 31-12-2014 dla uczni??w Szko??y Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszy??skiego; ul. Ks. Kard. St. Wyszy??skiego 57 64-100 Leszno; Oddzia??u Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Strzy??ewicach ul. Lotnicza 2 64-100 Leszno i Gimnazjum 9 ul. Szczepanowskiego 14 64-100 Leszno


SE.261.1.2013 Leszno, 2.I.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy : „Przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiadów w okresie od 01-01-2013 do 31-12-2014 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego; ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 57 64-100 Leszno; Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Strzyżewicach ul. Lotnicza 2 64-100 Leszno i Gimnazjum 9 ul. Szczepanowskiego 14 64-100 Leszno”

1. Powołując się na art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami ) informujemy, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1 - PHU „QUANTOO”
ul. Kurpińskiego 1; 64-100 Leszno
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2 - PHU RISET
ul. Tylna 9 Wilkowice; 64-115 Święciechowa
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 3 - „WAYKIKI” Waldemar Zawidzki
ul. Narutowicza 119; 64-100 Leszno
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami).
Uzasadnienie faktyczne: Proponowana cena przewyższa kwotę dopłaty za przygotowanie obiadu.

UZASADNIENIE WYBORU
Do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:

PHU RISET
ul. Tylna 9 Wilkowice;
64-115 Święciechowa

Którego oferta spełniała wszystkie warunki określone w SIWZ, a zaoferowana cena jest najniższa od kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami ) umowa w sprawie zamówieniaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Malinowska Ewa
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Malinowska
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2013-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.