Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. Przetargu nieograniczonego pn.: ?? Przebudowa parkingu na nieruchomo??ci Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5 w Lesznie?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. Przetargu nieograniczonego pn.: ?? Przebudowa parkingu na nieruchomo??ci Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5 w Lesznie?

Data publikacji: 06.12.2012r
Termin sk??adania ofert: ----

OR – A.271.10.2012                                                       Leszno, dnia 06 grudnia 2012 roku
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Przetargu nieograniczonego pn.: „ Przebudowa parkingu na nieruchomości Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5 w Lesznie”
 
1.       Zamawiający – Urząd Miasta Leszna, powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuję, że w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
          Oferta Nr 1 – Firma Produkcyjno- Handlowo – Usługowa 
                             „BRUK
- MAX” Jacek Hewusz
                                 Brenno ul. Powstańców Wlkp. 5, 64 – 150 Wijewo
                                 Cena ofertowa: 122 325,82 zł brutto
          Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym       w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
     Oferta Nr 2 - Firma Usługowo – Handlowa Paweł Walkowiak
                              Dębiczek 4, 63 – 000 Środa Wielkopolska
                              Cena ofertowa: 161 636 ,87 zł brutto
       Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
          Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno – Handlowe
                                „PRA – MAS” S–ka z .o.o.
                                  ul. Święciechowska 158, 64 – 100 Leszno
                                 Cena ofertowa: 148 732,22 zł brutto
          Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom  określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
          Oferta Nr 4 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „RISET”
                                  ul. Tylna 9 Wilkowice, 64 – 115 Święciechowa
                                  Cena ofertowa: 167 598,75 zł brutto
          Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom  określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
          Oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Spółka z o.o.
                                 ul. Bema 33, 64 – 100 Leszno
                                 Cena ofertowa: 124 449,68 zł brutto
          Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom  określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
          Oferta Nr 6 - Przedsiębiorstwo Drogowo – Transportowe „DROGTRANZ”
                                 Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56 – 200 Góra
                                 Cena ofertowa: 141 753,07 zł brutto
          Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
         Oferta Nr 7 - „TOMBUD” Tomasz Kozłowski, ul. Ludowa 2A, 64 – 100 Leszno
                                   Cena ofertowa: 128 846,19 zł brutto
          Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
         Oferta Nr 8 - Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” S.C.
                                Strzelce Wielkie 81C, 63 – 820 Piaski
                                 Cena ofertowa: 135 187,46 zł brutto
         Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.  W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „BRUK MAX” Jacek Hewusz Brenno ul. Powstańców Wlkp. 5, 64 – 150 Wijewo, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała najniższą cenę.   Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.