Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Informacje » Zmiana numer??w kont bankowych Urz?du Marsza??kowskiego Wojew??dztwa Wielkopolskiego

Zmiana numer??w kont bankowych Urz?du Marsza??kowskiego Wojew??dztwa Wielkopolskiego


Zmiana numerów kont bankowych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich" prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3.
W związku z powyższym, zmianie ulegają numery rachunków bankowych, na które należy przekazywać: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę produktową, opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach, kary pieniężne przewidziane w ustawie o odpadach oraz opłaty za substancje kontrolowane.
Wyka/ aktualnych rachunków bankowych:
1) Opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja, odpady, woda, ścieki) Nr konta: 29 1020 4027 0000 1502 1080 9731
2) Opłata produktową, dodatkowa opłata produktową (ponoszone w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu)
Nr konta: 71 1020 4027 0000 1902 1080 9749
3) Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach (oplata produktową, dodatkowa opłata produktową, środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebrana opłata depozytowa)
Nr konta: 32 1020 4027 0000 1902 1080 9772
4) Kary pieniężne przewidziane w ustawie o odpadach Nr konta: 37 1020 4027 0000 1702 1080 9780
5) Opłaty za substancje kontrolowane (zubożające warstwę ozonową) Nr konta: 30 1020 4027 0000 1002 1080 9764
WAŻNE! W opisie każdego przelewu należy podać nazwę Podmiotu, REGON oraz oznaczyć opłatę i okres, którego dotyczy wpłata. Jeśli regulowana jest wpłata po otrzymaniu upomnienia, należy wpisać jego numer oraz wskazać uregulowanie kosztów upomnienia (k. up.). Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tytule przelewu, można posługiwać się skrótami pozwalającymi zidentyfikować rodzaj opłaty:
E - opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Ś - oplata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
W - opłata za pobór wód
O - opłata za składowanie odpadów
OP - opłata produktową
SK - opłata za substancje kontrolowane
PKE - opłata za publiczne kampanie edukacyjne
OD - opłata depozytowa
DOP - dodatkowa opłata produktową
KO - kara pieniężna
Bi A - opłata produktową za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: www.umww.pl (zakładka: Obowiązki Podmiotów w zakresie OPŁAT za KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA).
Pod wskazanym adresem znajduje się również program EkoPłatnik, za pośrednictwem którego podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ww. wykazy należy przedstawić bez wezwania marszałkowi województwa w terminie wniesienia opłaty, a więc do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Program EkoPłatnik pozwala i jednocześnie ułatwia wywiązywać się Podmiotom z powyższego obowiązku prawnego określonego w art. 286 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity; Dz. U. z 2008 r. Nr 25. poz, 150 ze zm.), a tym samym uniknąć sankcji finansowych określonych w ww. ustawie.

Sili
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Informacje
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2012-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.