Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Wymiana okien w budynku Przedszkola nr 3 ul. Wyspia??skiego, Przedszkola nr 7 ul. ??eromskiego, Przedszkola nr 11 ul. Prochownia i Przedszkola nr 19 ul. Osterwy w Lesznie?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Wymiana okien w budynku Przedszkola nr 3 ul. Wyspia??skiego, Przedszkola nr 7 ul. ??eromskiego, Przedszkola nr 11 ul. Prochownia i Przedszkola nr 19 ul. Osterwy w Lesznie?.


ED.271.48.2012.HS Leszno, 15.11.2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „Wymiana okien w budynku Przedszkola nr 3 ul. Wyspiańskiego, Przedszkola nr 7 ul. Żeromskiego, Przedszkola nr 11 ul. Prochownia i Przedszkola nr 19 ul. Osterwy w Lesznie”.
Zamawiający - Miasto Leszno prowadzący postępowanie Wydział Edukacji na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o.
20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 4
Cena ofertowa – 63.121,62 zł. brutto.
- Oferta nr 2 – IMPOL J. Nowicki, M Iwanicki Spółka Jawna
64-111 Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 5
Cena ofertowa – 38.000,00 zł. brutto.
(na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawca wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu, a oferta zgodnie z art. 24 ust 4 uznana została za odrzuconą
- wadium wpłacone po terminie składania ofert).
- Oferta nr 3 – OKNO-TECH Z.P.U. Stanisław Pilarek
76-200 Słupsk, ul. Daszyńskiego 2
Cena ofertowa – 41.992,20 zł. brutto.
- Oferta nr 4 – „JASEK ALUGLASS Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa
Oddział Środa Wlkp.
63-000 Środa Wlkp. ul. R. Berwińskiego 1.
Cena ofertowa – 39.940,41zł. brutto.
- Oferta nr 5 – METALPLAST Leszczyńska Fabryka Okien
Ryszard Witkiewicz
64-100 Leszno, ul. Magazynowa 4
Cena ofertowa – 38.774,09 zł. brutto.
(na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawca wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu, a oferta zgodnie z art. 24 ust 4 uznana została za odrzuconą
- wadium wpłacone po terminie składania ofert).
- Oferta nr 6 – PLAST-PROFIL Sp. z o.o.
64-113 Osieczna, Grodzisko 19B
Cena ofertowa – 46.696,89 zł. brutto.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy:
„JASEK ALUGLASS Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa Oddział Środa Wlkp.
63-000 Środa Wlkp. ul. R. Berwińskiego 1..
Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert niepodlegających odrzuceniuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Gryczka
Informację wprowadził: Mateusz Gryczka
Opublikowany dnia: 2012-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.