Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXI/354/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Leszna na Zgromadzeniu Zwi?zku Komunalnego Zwi?zku Gmin Regionu Leszczy??skiego

Uchwa??a Nr XXI/354/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Leszna na Zgromadzeniu Zwi?zku Komunalnego Zwi?zku Gmin Regionu Leszczy??skiego

Numer uchwa??y: 354
Numer sesji: 21
Rok: 2012
Uchwała Nr XXI/354/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Leszna na Zgromadzeniu Związku Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego


Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz wniosku Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26.10.2012 r. Rada Miasta Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna Janowi Wojciechowskiemu reprezentowanie Miasta Leszna na Zgromadzeniu Związku Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia od dnia ogłoszenia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/354/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: powierzenia reprezentowania Miasta Leszna w zgromadzeniu związku międzygminnego pod nazwą Komunalny Związek Gmin Regionu LeszczyńskiegoNowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391 j.t.) nałożyła na gminy obowiązek przejęcia najpóźniej z dniem 1.07.2013 odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Miasto Leszno oraz 18 gmin subregionu leszczyńskiego postanowiło realizować to zadanie poprzez Związek Komunalny pn. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Aktualnie związek jest na etapie rejestracji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Ponieważ Miasto Leszno jest liderem związku oraz koordynatorem spraw związanych z jego rejestracją zasadnym jest, aby również w organie wykonawczym Związku (Zarząd) Miasto miało swojego przedstawiciela.
Pan Jan Wojciechowski – I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna od kilkunastu lat zajmuje się gospodarka komunalną, w tym nadzoruje sprawy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Jako I Zastępca Prezydenta pełni również funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) pn. „Gospodarka Odpadami w Lesznie i Subregionie Leszczyńskim” którego elementem jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii będący Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
W związku z powyższym z racji pełnionych przez siebie obowiązków oraz posiadanej wiedzy Pan Jan Wojciechowski – I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna jest najbardziej właściwą osobą do reprezentowania Miasta w Zgromadzeniu Związku oraz jako kandydat do jego Zarządu.

Opracował:
WGKiOŚ

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 529-81-86

Leszno, dnia 25 października 2012 r.
GK.039.41.2012

Pan Tadeusz Pawlaczyk Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna
WNIOSEK

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwracam się z wnioskiem o podjęcie przez Radę Miejską Leszna uchwały w sprawie powierzenia Panu Janowi Wojciechowskiemu – I Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna reprezentowania Miasta Leszna w Zgromadzeniu Związku Komunalnego pn. „ Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.


Prezydent
Miasta Leszna

Tomasz MALEPSZY
W załączeniu przekazuję projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.