Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr XXI/351/ 2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie : nadania nazwy skwerowi usytuowanemu przy ul. K?kolewskiej

U C H W A ? A Nr XXI/351/ 2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie : nadania nazwy skwerowi usytuowanemu przy ul. K?kolewskiej

Numer uchwa??y: 351
Numer sesji: 21
Rok: 2012


U C H W A Ł A Nr XXI/351/ 2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku
w sprawie : nadania nazwy skwerowi usytuowanemu przy ul. Kąkolewskiej


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Skwer położony w Lesznie przy ul. Kąkolewskiej otrzymuje imię:

Michała Ganowicza

Usytuowanie skweru w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
U Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXI/351/ 2012 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi usytuowanemu przy ul. Kąkolewskiej

Nota biograficzna Michała Ganowicza
Michał Ganowicz urodził się w 26 II 1926 roku w Pakości. Do Armii Krajowej wstąpił w sierpniu 1942 roku, był komendantem placówki Grabów w obwodzie tarnobrzeskim, gdzie jego ojciec Romuald Ganowicz pełnił funkcję komendanta, był uczestnikiem tajnego nauczania i konspiracyjnej podchorążówki. W listopadzie 1944 roku aresztowało go NKWD, zwolniony został po ciężkiej chorobie w maju 1945 roku. Potem przeniósł się do Wielkopolski. W Lesznie tworzył i prezesował oddziałowi Światowego Związku Żołnierzy AK. Posiadał liczne odznaczenia państwowe i wojskowe. Był honorowym członkiem Instytutu im. Gen. Stefana “Grota” Roweckiego w Lesznie. Należał do członków założycieli Klubu Myśli Obywatelskiej, był jednym z inicjatorów budowy Pomnika Konstytucji 3 Maja i Obelisku Katyńskiego. Posiadał uprawnienia międzynarodowego sędziego Polskiego Związku Jeździeckiego. Z inicjatywy Michała Ganowicza odbył się w Polsce I Konkurs Hippiczny im. Armii Krajowej.

Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.