Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXI/349/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie po??miertnego nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Wojciechowi Marciniakowi.

UCHWA?A NR XXI/349/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie po??miertnego nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Wojciechowi Marciniakowi.

Numer uchwa??y: 349
Numer sesji: 21
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XXI/349/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie
pośmiertnego nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Panu Wojciechowi Marciniakowi.


§ 1
Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 54 ust.2, §55, §56 Statutu Leszna (uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


nadaje pośmiertnie
Panu Wojciechowi MARCINIAKOWI
O D Z N A C Z E N I E
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA.§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie do uchwały NR XXI/349/2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie pośmiertnego nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Wojciechowi Marciniakowi.

Pan Wojciech Marciniak urodził się 27.06.1946 roku w Śmiglu, w Lesznie z którym związał swoje życie osobiste i zawodowe mieszkał od lat 50-ciu. Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu, był jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci, które pozytywnie zaznaczyły swoją obecność w życiu Leszna.

Wojciech Marciniak był prężnie działającym lokalnym przedsiębiorcą. Prowadził firmę ogrodniczą, która specjalizowała się w ogrodnictwie polowym i szklarniowym, a następnie przedsiębiorstwo wielobranżowe „Trans-Mar”. Umiejętnościami i zdobytym biznesowym doświadczeniem chętnie dzielił się z innymi. Aktywnie uczestniczył w powołaniu do życia Leszczyńskiej Izby Gospodarczej.

Wiedzą oraz bogatym doświadczeniem życiowym i zawodowym dzielił się nie tylko w ramach swojej biznesowej branży, ale również na forum publicznym, jako radny Rady Miejskiej Leszna. W latach 1998 – 2002 zasiadał w radzie trzeciej kadencji, gdzie bardzo aktywnie udzielał się w pracach dwóch komisji: Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, w tej ostatniej sprawował funkcję wiceprzewodniczącego.

Z zaangażowaniem uczestniczył we wszelkich działaniach promujących sport i zdrowy styl życia. Był współzałożycielem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Leszczynko”, udzielał się aktywnie w ramach działalności Leszczyńskiego Towarzystwa Tenisowego. Włączał się również w organizację imprez narciarskich czy rowerowych organizowanych na terenie Leszna.

Inicjował i aktywnie uczestniczył w różnego rodzaju przedsięwzięciach charytatywnych i prospołecznych. Jego ciężarówki wielokrotnie przywoziły z Holandii, Danii i Niemiec dary dla niepełnosprawnych mieszkańców Leszna, które potem za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie trafiały do tych najbardziej potrzebujących. Jego firma wiozła pomoc humanitarną na Ukrainę czy do dotkniętych klęską powodzi miast w kraju. We wszystkie te działania nie tylko włączał się sam, ale potrafił również zachęcić innych, by z podobnym zrozumieniem i wyczuciem podchodzili do tych problemów. Jeśli nie mógł w jakąś sprawę włączyć się osobiście, oferując własną pracę, to zawsze gotowy był do udzielenia wsparcia finansowego.

Jednak to nie osiągnięcia zawodowe i sprawowane funkcje decydowały o społecznym odbiorze Wojciecha Marciniaka, ale przede wszystkim jego niepospolita osobowość, charyzma i umiejętność rozumienia drugiego człowieka. Życiowa mądrość, otwartość na problemy innych oraz niezwykła umiejętność skupiania się na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań nawet w najtrudniejszych sytuacjach, zjednywały Panu Wojciechowi Marciniakowi szacunek wśród ludzi. Niezwykłe w osobowości i społecznej aktywności Wojciecha Marciniaka było również to, że potrafił patrzeć nie na poglądy i opinie ale na ludzi, był swoistym katalizatorem, który nawet wśród jego oponentów wyzwalał pozytywne cechy i działania przynoszące publicznie doceniane dobro.

Wojciech Marciniak zmarł 28.10.2012 roku.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.