Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXI/348/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie po??miertnego nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu dr Jackowi Kaczmarkowskiemu.

UCHWA?A NR XXI/348/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie po??miertnego nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu dr Jackowi Kaczmarkowskiemu.

Numer uchwa??y: 348
Numer sesji: 21
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XXI/348/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie pośmiertnego nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu dr Jackowi Kaczmarkowskiemu.


§ 1
Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 54 ust.2, §55, §56 Statutu Leszna (uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)

nadaje pośmiertnie
Panu dr Jackowi KACZMARKOWSKIEMU
O D Z N A C Z E N I E
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/348/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 09 listopada 2012 roku
w sprawie pośmiertnego nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Leszna Panu dr Jackowi Kaczmarkowskiemu.


Dr Jacek Kaczmarkowski był długoletnim pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie gdzie pracował bez mała 40 lat.
Jacek Kaczmarowski urodził się 14 października 1944 roku na ziemi nowotomyskiej. Jednak od wczesnego dzieciństwa związany był z Lesznem. Tu ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. W 1962 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości przez rok pracował w Szpitalu Miejskim im. Jana Strusia w Poznaniu jeszcze nie jako lekarz, ale jako pracownik fizyczny. W roku 1963 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom lekarza uzyskał w roku 1969, w tym samym roku rozpoczął staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Lesznie, po odbyciu którego z dniem 1 grudnia 1971 roku podjął pracę jako lekarz etatowy w oddziale chirurgicznym. Z oddziałem tym związany był do końca swego życia.
Specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej realizował pod kierownictwem znanego leszczyńskiego chirurga dr Haliny Cegłowskiej. Pierwszy stopień specjalizacji uzyskał w 1974 roku a lekarzem specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej został w marcu 1980 roku. W okresie zatrudnienia w Szpitalu w Lesznie poza pracą w oddziale chirurgicznym przez wiele lat pracował także w pogotowiu ratunkowym i poradni chirurgicznej. Współuczestniczył też w tworzeniu zrębów opieki paliatywnej w Lesznie pomagając ludziom potrzebującym pomocy w stanach terminalnych. Jako specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej szczególnie interesował się zagadnieniami z zakresu chirurgii naczyniowej. W latach 1990 - 91 odbył roczny staż w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Szpitala w Lyonie. Po powrocie ze stażu w leszczyńskim szpitalu zorganizował od podstaw i prowadził poradnię chirurgii naczyniowej, pierwszą i jedyną w ówczesnym województwie leszczyńskim.
Pełnił również ważne funkcje kierownicze w Szpitalu - był kierownikiem bloku operacyjnego, kierownikiem pododdziału chirurgii naczyniowej, a co godne szczególnego podkreślenia od 1976 roku przez 30 lat był zastępcą ordynatora oddziału chirurgicznego. Funkcję tę pełnił do chwili przejścia na emeryturę tj. do lutego 2006r.
Po przejściu na emeryturę nie zerwał jednak kontaktu ze Szpitalem, lecz kontynuował pracę i wspaniale realizował swoje powołanie lekarskie dalej pomagając chorym aż do chwili gdy stan własnego zdrowia nie pozwolił Mu na służenie swoją wiedzą chorym.
Dr Jacek Kaczmarowski był także działaczem społecznym, na szczególne uznanie zasługuje jego działalność w związku zawodowym „Solidarność” prowadzona w dekadzie lat osiemdziesiątych a więc w okresie istotnych przemian ustrojowych w naszym kraju. Był również aktywnym działaczem reaktywowanego samorządu lekarskiego (Wielkopolskiej Izby Lekarskiej), a także członkiem wielu towarzystw naukowych w tym Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Chorób Naczyniowych, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. W dowód uznania za pracę zawodową i społeczną uhonorowany został odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.
Dr Jacek Kaczmarowski całe swoje zawodowe życie związał ze szpitalem w Lesznie , związał z regionem leszczyńskim pracując ofiarnie, z pełnym zaangażowaniem. Był pogodnym i szlachetnym człowiekiem o wielkim sercu, autorytecie i wysokiej kulturze osobistej, oddanym bez reszty pacjentom i rodzinie. Darzono go powszechnym uznaniem i szacunkiem. Serca ludzi zdobywał swą ogromną wrażliwością na sprawy drugiego człowieka, lojalnością i uczciwością, niezwykłym wprost oddaniem dla każdej sprawy, którą się zajmował, dla każdego pacjenta którego spotkał na swej drodze
Dr Jacek Kaczmarowski zmarł w dniu 9 lipca 2009 roku – jego odejście stanowiło niepowetowaną stratę dla nas wszystkich, dla środowiska służby zdrowia, ale także dla społeczeństwa ziemi leszczyńskiej.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.