Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXI/347/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Lucjanowi Kani

UCHWA?A NR XXI/347/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Lucjanowi Kani

Numer uchwa??y: 347
Numer sesji: 21
Rok: 2012UCHWAŁA NR XXI/347/2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku
w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Lucjanowi Kani


Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591ze zm.) oraz § 54 ust.2 i § 55 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Leszna ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 zmiany : Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 136, poz.2678, Nr 140, poz. 2812 z 2002 roku, Nr 129, poz.3551 z 2003 r. Nr 151, poz.2849, z 2007 roku, Nr 122, poz. 2845 z 2009 r. Nr 96, poz. 1460 ) uchwala, co następuje :
§ 1


Nadaje się Lucjanowi Kani

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE DO :
UCHWAŁY NR XXI/347/2012
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 09 listopada 2012 roku
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Leszna Lucjanowi Kani

Lucjan Kania urodził się 30 grudnia 1934 roku w Lesznie.
Po ukończeniu nauki w Technikum Handlowym rozpoczął w 1956 roku pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lesznie na stanowisku Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej a następnie jako starszy referent w Wydziale Finansowym Powiatowej Rady Narodowej.
W latach 1960 - 1977 pracował w Leszczyńskiej Fabryce Okuć Budowlanych w Lesznie na stanowiskach: Kierownik Działu Finansowego, Kierownik Działu Zaopatrzenia, Zbytu i Transportu oraz jako Główny Specjalista do spraw pracowniczych. W trakcie pracy zawodowej ukończył studia zaoczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W latach 1977 - 1994 objął funkcję Kierownika Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Wiklina" w Lesznie a później (lata 1994 - 2000) powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu -"Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło Spółka z o.o. we Wrocławiu.
Od roku 1996 do roku 2008 był właścicielem zakładu P.H.U.P. "WIK-MAK" w Lesznie.
W roku 1950 Lucjan Kania wstąpił do sekcji koszykówki w Klubie Sportowym "Polonia 1912" Leszno. Jako junior wspólnie z kolegami wywalczył w 1953 roku tytuł Wicemistrza Okręgu poznańskiego w koszykówce. W sezonie sportowym 1956/1957 zdobył z drużyną tytuł Mistrza Poznańskiej Ligi Wojewódzkiej w koszykówce oraz awans do II ligi.
W latach 1958 i 1959 był sędzią w Poznańskim Okręgowym Związku Koszykówki. W latach 60-tych był trenerem piłki koszykowej w "Polonii 1912" Leszno.
Lucjan Kania był także współzałożycielem w Lesznie i społecznym działaczem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
Działalność zawodowa, społeczna i sportowa Lucjana Kani została uhonorowana wieloma odznaczeniami, odznakami oraz wyróżnieniami.
W roku 1983 Lucjan Kania został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
W roku 1981 Wojewoda Leszczyński nadał mu odznakę "Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego".
Za działalność zawodową otrzymał Srebrną Odznakę "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" oraz medal "Zasłużony dla Cepelii" i "Medal 50-lecia Cepelii".
Za działalność na rzecz sportu wyróżniono Lucjana Kanię Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Koszykówki a także Złotą Odznaką TKKF oraz Odznaką XXV-lecia TKKF

Opracował : Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.