Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyj?cia ??Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszka??c??w Leszna na lata 2012-2015?

UCHWA?A Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyj?cia ??Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszka??c??w Leszna na lata 2012-2015?

Numer uchwa??y: 345
Numer sesji: 21
Rok: 2012


UCHWAŁA Nr XXI/345/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art.6, art.7 ust. 1 i art. 8 oraz art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami) w związku z art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375 ze zmianami) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 24 poz. 128), uchwala się co następuje:


§ 1

Przyjmuje się „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXI/345/2012 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015”


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 24 poz. 128) samorząd powiatowy zobowiązany jest do opracowania i realizacji programu promocji zdrowia psychicznego.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 32/2012 z dnia 23 stycznia 2012r. powołano Zespół koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015. Zespół odpowiedzialny jest za opracowanie, realizację, koordynowanie i monitorowanie programu.


Opracował:
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.