Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP2- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy)?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP2- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy)?


Zamawiający –Miasto Leszno powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym złożona została następująca oferta:

Oferta Nr 1 – Bogusz Chudobski
ul. Mała Kościelna 1/1
64 – 113 Osieczna
Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z uwagi na to, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy: Bogusz Chudobski, ul. Mała Kościelna1/1, 64 – 113 Osieczna, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Gryczka
Informację wprowadził: Mateusz Gryczka
Opublikowany dnia: 2012-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.