Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/331/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Ma??gorzaty Herman-?ukaszczuk z dnia 12.08.2012 roku.

Uchwa??a Nr XX/331/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Ma??gorzaty Herman-?ukaszczuk z dnia 12.08.2012 roku.

Numer uchwa??y: 331
Numer sesji: 20
Rok: 2012


Uchwała Nr XX/331/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Herman-Łukaszczuk z dnia 12.08.2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 §1 i § 3 kodeksu podstępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi Pani Małgorzaty Herman - Łukaszczuk uchwala co następuje:


§1. Skargę Pani Małgorzaty Herman - Łukaszczuk na działania Prezydenta Miasta
Leszna uznać za bezzasadną.

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/331/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Herman - Łukaszczuk z dnia 12.08.2011 roku.
W dniu 24 sierpnia 2012 roku do Biura Rady Miejskiej Leszna wpłynęła, przekazana przez Oddział Prawny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, skarga Pani Małgorzaty Herman - Łukaszczuk na działalność Prezydenta Miasta Leszna.
Skarżąca w treści swej skargi podniosła kwestię związaną z organizacją koncertu na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie. Głośna muzyka oraz spowodowane nią drgania domu uniemożliwiały zainteresowanej nocny wypoczynek. Ponieważ zgodę na organizację tej imprezy wydał Prezydent Miasta Leszna, skarżąca domaga się podania podstawy prawnej, na mocy której decyzja ta została wydana, gdyż zdaniem skarżącej, narusza ona jej konstytucyjne prawa.
Podstawą prawną do wydania zgody na organizację koncertu, który odbył się na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie w dniu 11 sierpnia 2012 roku stanowiła ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 ze zmianami). Organizator koncertu złożył wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi prawem załącznikami, w tym opiniami ze strony Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Ponieważ wszystkie opinie dotyczące możliwości organizacji wspomnianego koncertu były pozytywne, brak było formalnych podstaw do niewydania zgody na organizację tej imprezy.
Skarżąca równolegle ze skargą skierowaną do Wojewody Wielkopolskiego zwróciła się z podobnym w treści pismem bezpośrednio do Prezydenta Miasta Leszna. W odpowiedzi udzielonej bezpośrednio zainteresowanej Prezydent Miasta Leszna przeprosił za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją, jednocześnie wskazał, że sama impreza była bardzo oczekiwana przez licznie w niej uczestnicząca leszczyńską młodzież. Ponadto w odpowiedzi przesłanej zainteresowanej znalazła się również deklaracja o podjęciu starań związanych z ograniczaniem uciążliwości powodowanej przez hałas podczas imprez organizowanych na stadionie im. A. Smoczyka.
Mając na uwadze powyższe skarga uznana została za bezzasadną.

Opracowała:
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: KPiPP RM Leszna
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.