Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XX/330/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie: nadania nazwy rondu

U C H W A ? A Nr XX/330/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie: nadania nazwy rondu

Numer uchwa??y: 330
Numer sesji: 20
Rok: 2012U C H W A Ł A Nr XX/330/2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie : nadania nazwy rondu


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1


Rondu zlokalizowanemu w Lesznie u zbiegu ulic: Ewarysta Estkowskiego, Unii Europejskiej i Portugalskiej nadaje się nazwę:


Rondo Roszarnia


Usytuowanie ronda w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XX/330/2012 z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie nadania nazwy rondu.W związku z kończącym się procesem inwestycji związanej z przebudową skrzyżowania ulic: Ewarysta Estkowskiego, Unii Europejskiej oraz Portugalskiej zaistniała potrzeba określenia nazwy dla nowo budowanego ronda.
Proponowana w projekcie uchwały nazwa Rondo Roszarnia nawiązuje bezpośrednio do obszaru, na którym jest zlokalizowane tj. do popularnej nazwy jaką określano zakład przetwórstwa lnu, który znajdował się u zbiegu ulic Ewarysta Estkowskiego, Unii Europejskiej oraz Portugalskiej.Opracował :
Wydział Geodezji , Kartografii i Katastru

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.