Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XX/329/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Lesznie

UCHWA?A NR XX/329/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Lesznie

Numer uchwa??y: 329
Numer sesji: 20
Rok: 2012


UCHWAŁA NR XX/329/2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Lesznie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz § 1 ust. 3 załącznika Nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 2 w Lesznie uchwala się, co następuje:

§ 1

Gimnazjum Nr 2 w Lesznie nadaje się imię

Ireny Sendler.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 04 grudnia 2012r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/329/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Lesznie.Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 2 w Lesznie zwróciły się z wnioskiem o nadanie szkole imienia Ireny Sendler.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Gimnazjum Nr 2 w latach 2010 - 2012 podjęło szereg działań o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i organizacyjnym związanych z przyjęciem i nadaniem imienia Ireny Sendler.
Irena Sendler całe swoje życia poświęciła działalności społecznej i opiekuńczej a w okresie okupacji hitlerowskiej zajmowała się działalnością konspiracyjną polegającą na pomocy Żydom i ratowaniem żydowskich dzieci od zagłady. W czasie swej działalności uratowała 2500 dzieci za co w 1965r. otrzymała tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, w 2003r. została laureatką Nagrody imienia Karskiego („Za męstwo i odwagę”), a w listopadzie tegoż roku odznaczona została Orderem Orła Białego. Dwukrotnie (w 2003 i 2007 roku) została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.
Wybierając imię szkole wnioskodawcy kierowali się przekonaniem, że Irena Sendler jest wzorem do naśladowania dla młodzieży i nauczycieli.


Opracował:
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.