Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XX/328/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Hieronimowi Nowakowi.

UCHWA?A NR XX/328/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Hieronimowi Nowakowi.

Numer uchwa??y: 328
Numer sesji: 20
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XX/328/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Hieronimowi Nowakowi.

§ 1
Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591ze zmianami) oraz § 54 ust.2, §55, §56 Statutu Leszna (uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)

n a d a j e
Panu Hieronimowi NOWAKOWI
O D Z N A C Z E N I E
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XX/328/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Leszna Panu Hieronimowi Nowakowi na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Hieronim Nowak urodził się 16 czerwca 1947 w Pudliszkach. Jest absolwentem Uniwersytetu im A.Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Prawa i Administracji. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku ekonomika i organizacja spółdzielczości. Swoją karierę zawodową na stałe związał z Lesznem.
Pracę zawodową rozpoczął w roku 1966 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Rydzynie. Później pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Lesznie, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Śmiglu. Do 1990 przez 13 lat był prezesem Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy. Nadzorował działaniem 26 spółdzielni różnych branż. W młodych latach udzielał się aktywnie w organizacjach młodzieżowych. Pomagał innym zakładać nowe spółdzielnie pracy, a później przekształcać je w spółki (np.: „Deltę”), co było pierwszym takim przekształceniem w regionie.
W roku 1990 Hieronim Nowak został prezesem Leszczyńskiej Spółdzielni Inwalidów „Lespin”. Na początku przedsiębiorstwo zatrudniało 170 osób i zajmowała się szyciem tradycyjnej bielizny i ochroną mienia. Klarowna wizja rozwoju firmy, prezentowana przez H. Nowaka oraz osobiste zaangażowanie w jej rozwój sprawiły, że nawiązano kontakty z zagranicznymi kontrahentami – na ich zlecenie „Lespin” zaczął szyć bardziej ambitne kolekcje. Zagraniczni partnerzy firmy z jednej strony gwarantowali stabilność rozwoju z drugiej mobilizowali do dbania o jakość pracy. Dzięki wykorzystaniu dobrej koniunktury gospodarczej udało się zapewnić przedsiębiorstwu dynamiczny rozwój. W 1993 roku zakupiono dwie linie technologiczne, które pozwoliły na zwiększenie poziomu zatrudnienia i umoczenie pozycji na rynku.
Oprócz szycia, Lespin zajmuje się ochroną mienia i sprzątaniem. Kilka lat temu, dla amerykańskiej firmy, spółka zaczęła szyć opaski ortopedyczne. Dziś ortezy stanowią jedną zgłównych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z myślą o tej produkcji rozpoczęto budowę nowej hali. Na dzień dzisiejszy Lespin zatrudnia 580 osób, z czego aż 85 % załogi to pracownicy niepełnosprawni, których potrzeby i ich niepełnosprawność Prezes Hieronim Nowak rozumie jak mało kto. Zawsze dbał o integrację niepełnosprawnych, nie pozwalał im odczuć, że są sami.
Swoim doświadczeniem życiowym i mądrością Pan Hieronim Nowak chętnie dzielił się aktywnie działając w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach. Przez 8 lat włączał się w funkcjonowanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przez Prezydencie Miasta Leszna, gdzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, ponadto aktywnie działał w Fundacji Urologii Leszczyńskiej oraz w Fundacji Wspierania Edukacji im. Zbigniewa Gorzelańczyka. Włączał się również w promowanie leszczyńskiego sportu i kultury wspierając finansowo ważne dla miasta wydarzenia z tych dziedzin.
Działalność Pana Hieronima Nowaka była doceniana, o czym świadczą wyróżnienia państwowe i resortowe, które w toku kariery zawodowej otrzymał, w tym między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.