Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/319/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie przyj?cia stanowiska dotycz?cego projektu obywatelskiego ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz?du terytorialnego.

Uchwa??a Nr XX/319/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie przyj?cia stanowiska dotycz?cego projektu obywatelskiego ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz?du terytorialnego.

Numer uchwa??y: 319
Numer sesji: 20
Rok: 2012


Uchwała Nr XX/319/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu obywatelskiego ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1
1. Rada Miejska Leszna wyraża zdecydowane poparcie dla społecznej i oddolnej inicjatywy, która znalazła swój wyraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Wyrażając poparcie dla tej inicjatywy Rada Miejska Leszna wyraża sprzeciw wobec dotychczas wprowadzanych zmian ustawowych, które powodują realne zmniejszenie dochodów własnych samorządów. Każdorazowe zwiększanie katalogu nowych zadań przypisanych samorządowi powinno pociągać za sobą odpowiednie zabezpieczenie ich finansowania.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/319/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Leszna w dotyczącego projektu obywatelskiego ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Na minione 6 lat funkcjonowania samorządu w Polsce składa się wiele zmian ustawowych, z których efekty części przekładają się na znacznie zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Zmniejszające się dochody wynikają, między innymi, z faktu przekazywania nowych zadań bądź rozszerzania zakresu dotychczas wykonywanych o nowe kwestie bez właściwego zabezpieczenia finansowego. Łączny ubytek w dochodach gmin, powiatów i województw spowodowany niewłaściwymi decyzjami wynosi, według obliczeń Związku Miasta Polskich, w skali jednego roku ponad 8 miliardów złotych.
Jednym z głównych założeń proponowanych zmian jest reforma tzw. „janosikowego” czyli systemu wyrównawczego umożliwiającego słabiej rozwiniętym obszarom nadrabianie zaległości rozwojowych. Na dzień dzisiejszy system ten działa nieprawidłowo – wzrost opłat z tytułu „janosikowego” jest szybszy niż wzrost dochodów, w tym zwłaszcza dochodów własnych, jakie generują samorządy zobowiązane do jego płacenia, co jest bez wątpienia zjawiskiem negatywnym. Jeśli odniesiemy to negatywne zjawisko do Leszna, to uświadomimy sobie, że z tytułu „janosikowego” w latach 2005 – 2012 wpłaty wyniosły ponad 10,5 miliona złotych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w roku 2005 kwota, jaką samorząd Leszna oddał do budżetu państwa z tego tytułu wyniosła 756 060 zł, a w roku 2012, zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie to kwota 1 677 295 zł.
Zaproponowany projekt zmiany ustawy o dochodach samorządu terytorialnego stwarza realną możliwość racjonalniejszego gospodarowania pieniędzmi obywateli tworzących lokalne społeczności w całym kraju. Zaoszczędzone dzięki tym działaniom środki finansowe będą mogły zostać wykorzystane na inwestycje w gminach podnosząc standard i jakość życia ich mieszkańców.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.