Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O Z?O??ONYCH OFERTACH UNIEWA??NIENIE POST?POWANIA Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Prace remontowe oraz modernizacja sieci strukturalnej w wybranych pomieszczeniach budynk??w Urz?du Miasta Leszna przy Al. Jana Paw??a II 21 i 23?.

INFORMACJA O Z?O??ONYCH OFERTACH UNIEWA??NIENIE POST?POWANIA Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Prace remontowe oraz modernizacja sieci strukturalnej w wybranych pomieszczeniach budynk??w Urz?du Miasta Leszna przy Al. Jana Paw??a II 21 i 23?.

Data publikacji: 30.08.2012r
Termin sk??adania ofert: ----

OR – A.271.05.2012                                   Leszno, dnia 30 sierpnia 2012 roku
 
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
___________________________________________________________________________
Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Prace remontowe oraz modernizacja sieci strukturalnej w wybranych pomieszczeniach budynków Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 i 23”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
Oferta Nr 1 –     VERTUS Henryk Pęcherz
                            ul. Kolejowa 29, 98 – 300 Wieluń
                            Cena ofertowa: 298.573,58 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 2 –     EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 37, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 166.874,99 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.
Zamawiający w przedmiarze pn.: „Roboty instalacyjne elektryczne - Remont sieci strukturalnej w pomieszczeniach Wydziału Geodezji Miasta Leszna” lp. 25, podstawa KNNR 5 0110 – 02 wymagał aby Wykonawca wycenił listwy elektroinstalacyjne z aluminium (podłogowe) przykręcane do drewna. Wykonawca natomiast zaproponował w złożonym do oferty kosztorysie listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, podłogowe i ścienne) przykręcane do drewna.
 
Ponadto Zamawiający, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta po terminie tj.: o godzinie 10:01:35 przez Firmę Remontowo – Budowlaną Adam Żak Kłoda 16A/7, 64 – 130 Rydzyna. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający wyznaczył na dzień 10.08.2012r., godzina 10:00. Zamawiający niezwłocznie zwrócił ofertę ww. Wykonawcy.
2.    Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.
W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: VERTUS Henryk Pęcherz ul. Kolejowa 29, 98 – 300 Wieluń, znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, które zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.