Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

Wymagane dokumenty:

  • umotywowany wniosek z wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł dokonać obowiązku meldunkowego w trybie przewidzianym w Ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn zmi)
  • wypełniony formularz zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
  • dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno   

nr 26102030880000830200057513

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, II piętro pok 22,  

 tel. 065 529 82 30

poniedziałek 7.30 do 17.00 , od wtorku do piątku 7.30 do 15.30                                                                                                                                           

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające polegające min. na przesłuchganiu stron i świadków, ustaleniach dokonanych przez organ policji, wizji lokalnych.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji admin istracyjnej następuje w terminie miesiaca od daty wniesienia podania, w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji słuzy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewódy Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi sie za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna.

Podstawa prawna:

Ustawa z  10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach ososbistych ( t.j. Dz.U. z 2006 roku, nr 139, poz.993 z póżn.zm.)                                                                                                     

Ustawa z  16 Listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 1282),

Ustawa z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 81 71
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2012-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.