Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Decyzja ??rodowiskowa dla przedsi?wziecia polegajacego na budowie warsztatu naprawczego autobus??w wraz z cz???ci? administracyjn?, socjaln?, magazynem i sklepem oraz niezb?dn? infrastruktur? (realizacja etapowa) wraz z przebudow? instalacji wewn?trznych w istniej?cych warsztatach na terenie Przedsi?biorstwa Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. w Lesznie przy ul. Narutowicza 76.

Decyzja ??rodowiskowa dla przedsi?wziecia polegajacego na budowie warsztatu naprawczego autobus??w wraz z cz???ci? administracyjn?, socjaln?, magazynem i sklepem oraz niezb?dn? infrastruktur? (realizacja etapowa) wraz z przebudow? instalacji wewn?trznych w istniej?cych warsztatach na terenie Przedsi?biorstwa Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. w Lesznie przy ul. Narutowicza 76.

Numer dokumentu: GK-O.6220.7.2012
Rok: 2012

GK-O.6220.7.2012                                                               Leszno, dnia 24 sierpień 2012 r.
O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam,
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu naprawczego autobusów wraz z częścią administracyjną, socjalną, magazynem i sklepem oraz niezbędną infrastrukturą (realizacja etapowa) wraz
z przebudową instalacji wewnętrznych w istniejących warsztatach na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. w Lesznie przy
ul. Narutowicza 76.
Podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. w Lesznie przy ul. Narutowicza 76.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.


Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Micha?? ??yski
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2012-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.