Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Modernizacj? nieruchomo??ci Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Modernizacj? nieruchomo??ci Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?.

Data publikacji: 29.08.2012r
Termin sk??adania ofert: ----

OR – A.271.06.2012                                      Leszno, dnia 29 sierpnia 2012 roku
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Modernizację nieruchomości Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”.
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
Oferta Nr 1 –     Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „RISET”
                            ul. Tylna 9, Wilkowice 64 – 115 Święciechowa
                            Cena ofertowa: 198.242,05 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.
Zamawiający w przedmiarze pn.: „Roboty instalacyjne elektryczne”, Lp. 22 d.1 Podstawa KNNR 5 0715-01 wymagał aby Wykonawca wycenił układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem YKY żo 5x6mm2 (kabel miedziany). Wykonawca natomiast zaproponował w złożonym do oferty kosztorysie Dział – 6 „Roboty instalacyjne elektryczne”, 6.1 – „Dobudowa nowego segmentu garaży” poz. 220 układanie kabla YAKY 5x6 (kabel aluminiowy) w budynkach, na estakadach z mocowaniem.
Oferta Nr 2 –     Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa 
                              „PARTNER” Sp. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 228.786,62 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.
Zamawiający w przedmiarze pn.: „Garaż przy wieży wspinaczkowej” DZ. 06 Stolarka, POZ. 20 wymagał aby Wykonawca wycenił drzwi 1 – skrzydłowe stalowe ppoż. EI 60 o wym. 90/200. Wykonawca natomiast zaproponował w złożonym do oferty kosztorysie nr 0820-01-01 Dział – 2 „Garaż przy wieży wspinaczkowej”, 2.6 – „Stolarka” poz. 20 drzwi 1 – skrzydłowe ppoż. EI 30 o wym. 90/200.
Oferta Nr 3 –     Przedsiębiorstwo Usługowe „EPIR” Ireneusz Grobelny
pl. Jana Metziga 1/5, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 181.691,64 zł. brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.    W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe „EPIR” Ireneusz Grobelny pl. Jana Metziga 1/5, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała najniższą cenę.
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.