Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Szko??y Podstawowej nr 7 w Lesznie?

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Szko??y Podstawowej nr 7 w Lesznie?


 
Miasto Leszno działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie”,  wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:
Renata Przybylska
Zakład Robót Ogrodniczych ,,SPIRAEA”
ul. Wilkońskiego 18
64-100 Leszno
 
Cena  oferty najkorzystniejszej: 178 220,85 zł z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz zawiera cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową:
L.p.
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena ofertowa
brutto
 
1.
 
Zakład Robót Ogrodniczych ,,SPIRAEA”
Renata Przybylska
ul. Wilkońskiego 18
64-100 Leszno
 
178 220,85
 
 
 
 
 
 
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2012-08-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.