Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Bud??et » Bud??et 2012 » Og??oszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: ??PRZEBUDOWA ULICY KS. KARDYNA?A STEFANA WYSZY??SKIEGO W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTUR? TECHNICZN??

Og??oszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: ??PRZEBUDOWA ULICY KS. KARDYNA?A STEFANA WYSZY??SKIEGO W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTUR? TECHNICZN??


 

07.08.2012 - Modyfikacja SIWZ - uwaga: zmiana terminu składania ofert!

06.08.2012 - Dodano odpowiedzi na zadane pytania.

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 24 lipca 2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 267380-2012, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną”.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ulicy Kazimierza Karasia 15, pok. 33, lub za pobraniem pocztowym.
Etapowanie inwestycji oraz termin wykonania zamówienia:
Etap I – przebudowa ulicy ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ulicy Święciechowskiej do skrzyżowania z ulicą Józefa Wybickiego – realizacja w roku 2012 w terminie 90 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy,
Etap II – przebudowa ulicy ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Józefa Wybickiego do skrzyżowania z ulicą Miśnieńską – realizacja w roku 2013 w terminie 90 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy,
Etap III – przebudowa ulicy ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miśnieńską do skrzyżowania z ulicą Wolińską – realizacja w roku 2013 w terminie 90 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy
Termin i miejsce złożenia ofert: do 9 sierpnia 2012 r. do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego przy ulicy Kazimierza Karasia 15, pok. 32
Termin i miejsce otwarcia ofert: 9 sierpnia 2012 r. o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego przy ulicy Kazimierza Karasia 15, pok. 32
Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: Dominik Kaźmierczak – tel. (65) 529 81 32.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Bud??et 2012
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dominik Ka??mierczak
Informację wprowadził: Dominik Ka??mierczak
Opublikowany dnia: 2012-07-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-07
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.