Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont auli szkolnej w Zespole Szk???? Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont auli szkolnej w Zespole Szk???? Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego?.


ED.271.24.2012.HS Leszno, 29.06.2012 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „Remont auli szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego”.
Zamawiający - Miasto Leszno prowadzący postępowanie Wydział Edukacji na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Zakład Stolarsko-Posadzkarski
Leszek Bartkowiak
64-113 Kąkolewo, ul. Modrzewiowa 2
Cena ofertowa –38.242,32zł. brutto.

- Oferta nr 2 – Firma Ogólnobudowlana
Rafał Konieczny
64-117 Krzycko Małe, ul. Główna 71
Cena ofertowa – 51.675,20 zł. brutto.
(na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawca wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu, a oferta zgodnie z art. 24 ust 4 uznana została za odrzuconą
- wadium wpłacone po terminie składania ofert).

- Oferta nr 3 – JAMALEX Sp. z o.o.
64-130 Rydzyna, Kłoda 84 B
Cena ofertowa – 51.240,00 zł. brutto.
(oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp – jej treść nie
odpowiada treści siwz tj. brak załączonego do oferty kosztorysu ofertowego).

- Oferta nr 4 – Zakład Budownictwa Ogólnego
Sławomir Białasik
64-100 Leszno, ul. Lniana 4
Cena ofertowa – 43.025,54 zł. brutto.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy:
Zakład Stolarsko-Posadzkarski Leszek Bartkowiak, 64-113 Kąkolewo, ul. Modrzewiowa 2.
Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Jurga Jerzy
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Henryk Stankowiak
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2012-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.