Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » URZ?D MIASTA LESZNA OG?ASZA III PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDA?? SAMOCHODU OSOBOWEGO OPEL Vektra B 1.6i Kat. NR REJESTRACYJNY LNE 0707 ROK PROD. 1996

URZ?D MIASTA LESZNA OG?ASZA III PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDA?? SAMOCHODU OSOBOWEGO OPEL Vektra B 1.6i Kat. NR REJESTRACYJNY LNE 0707 ROK PROD. 1996

Data publikacji: 28.06.2012
Termin sk??adania ofert: 0.07.2012

Leszno, dnia 28.06.2012 r
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
 
 
URZĄD MIASTA LESZNA
OGŁASZA III PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OPEL Vektra B 1.6i Kat.
NR REJESTRACYJNY LNE 0707 ROK PROD. 1996
 
 
I. Nazwa sprzedającego:
Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno; NIP: 697 – 22 – 59 – 898; REGON: 411050445.
 
II. Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marka OPEL model pojazdu Vectra B 1.6i Kat. wersja GL o numerze rejestracyjnym LNE 0707 Rok produkcji 1996, stanowiący mienie Urzędu Miasta Leszna, przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno. Wartość brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu wynosi 912,00 zł (słownie: dziewięćset dwanaście złotych zero groszy) w tym VAT (23%) 170,54 zł i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego samochodu.
 
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka:                                                                       OPEL
Model pojazdu:                                                         VECTRA B 1.6i KAT.
Wersja:                                                                      GL
Rodzaj pojazdu:                                                        SAMOCHÓD OSOBOWY
Nr rejestracyjny:                                                        LNE 0707
Rok produkcji:                                                          1996
Nr INFO – EKSPERT:                                             028 – 01296
Nr identyfikacyjny (VIN):                                        W0L000036T1158357
Data pierwszej rejestracji:                                         1996/05/08
Data ważności badania technicznego:                      2012/06/06
Wskazanie drogomierza:                                           325520 km
Okres eksploatacji pojazdu (96/05/08-12/04/05): 191 miesięcy
Charakter wykorzystania:                                         ruch miejski
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru):                      biały 1-warstwowy akrylowy
Rodzaj nadwozia:                                                      limuzyna 4 drzwiowa (sedan)
Liczba osi/ Skrzynia biegów:                                   2/ manualna
Rodzaj silnika:                                                           z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Oznaczenie silnika:                                                   X16XEL
Pojemność/ Moc silnika:                                         1598ccm/ 74 kW (101KM)
Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia:
Koło                                       Marka, typ                                       Bieżnik (mm) Zużycie (%)
Przednie lewe:                        BARUM 185/70 R14 POLARIS 3 TL                               80
Przednie prawe:                     BARUM 185/70 R14 POLARIS 3 TL                              80
Tylne lewe:                             BARUM 185/70 R14 POLARIS 3TL                               75
Tylne prawe:                          BARUM 185/70 R14 POLARIS 3 TL                             75
Zapasowe                             GOODYEAR 175/70 R14 84H EAGLE VENTURA TL      50     
Opis dotyczący pojazdu:
Silnik:
Kompletny. Widoczne liczne wycieki z silnika i na połączeniu silnika ze skrzynią biegów.
Układ wydechowy – kompletny, skorodowany.
 
Podwozie:
Zawieszenie przednie, zawieszenie tylnie, skrzynia biegów, układ przeniesienia napędu i układ hamulcowy – kompletne. Skrzynia biegów niesprawna, zablokowana. Pozostałe elementy podwozia pojazdu zużyte proporcjonalnie do przebiegu pojazdu oraz charakteru eksploatacji pojazdu.
Tarcze koła stalowe – obrzeża tarcz skorodowane. Uszkodzone klapki kół jezdnych – 3szt. Brak kołpaka koła przedniego prawego.
 
Nadwozie:
Typu sedan, czterodrzwiowe, pięcioosobowe. Lakier nadwozia w kolorze białym. Powierzchnia lakieru z widocznymi powierzchniowymi zatarciami. Odpryski lakieru na krawędziach drzwi i pokryw. Nadwozie po wcześniejszej naprawie blacharsko – lakierniczej obejmującej progi obrzeża błotników.
Wyposażenie wnętrza nadwozia – kompletne. Stwierdzono uszkodzenia i wytarcia materiału pokrycia tapicerskiego siedzenia kierowcy oraz tylnej kanapy. Uszkodzony boczek tapicerski drzwi przednich prawych.
 
Osprzęt i wyposażenie:
Instalacja elektryczna, oświetleniowa i sygnalizacyjna – kompletna, zużyta proporcjonalnie do przebiegu pojazdu.
 
Załącznik nr 1:
Zdjęcie oferowanego do sprzedaży samochodu.
 
III. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty w terminie do 10 lipca 2012 roku do godziny 10:00. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj.: w Urzędzie Miasta Leszna przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub ze strony internetowej: www.bip.leszno.pl
Oferta powinna zawierać:
-      Imię i nazwisko lub nazwę oferenta, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon,
-      numer PESEL, REGON i NIP oferenta,
-      datę sporządzenia oferty,
-      w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-      oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu,
-      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
 
Sprzedający Urząd Miasta Leszna nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowy przetargu. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
 
IV. Zastrzeżenia
Sprzedający Urząd Miasta Leszna zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub odstąpienia od przetargu.
 
V. Pozostałe informacje:
1.    Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „III pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego OPEL Vectra B 1.6i” z zastrzeżeniem „Nie otwierać przed dniem 10 lipca 2012 r., do godz.10:15” do dnia 10 lipca 2012 roku do godz. 10:00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 pok. 1B. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2012 roku o godz. 10.15, w pok. 1A przy ul. Kazimierza Karasia 15 64 – 100 Leszno. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać przedmiot sprzedaży w dniu 10 lipca 2012 roku w godzinach od 08:30 do 9.30:00 przy ul. Berwińskich w Lesznie po uprzednim skontaktowaniu się z kierownikiem Referatu Administracyjno - Gospodarczego tel. kontaktowy 065 529 81 03/04.
2.    Sprzedający dokona sprzedaży samochodu Kupującemu, który zaoferuje najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej.
3.    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
4.    W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta Urząd Miasta Leszna wezwie do złożenia ofert dodatkowych.
5.    Oferta dodatkowa nie może być niższa od złożonej wcześniej oferty.
6.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowykupna sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy albo w kasie Urzędu Miasta Leszna.
7.    Urząd Miasta Leszna nie bierze odpowiedzialności  za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.
8.    Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
9.    Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu będącego przedmiotem pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego uzyskać można w Wydziale Organizacyjnym Referat Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Miasta Leszna pok. 1B tel. 065 529 81 03/04.

 
 
 
 
   
 
 

Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.