Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/312/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XVII/259/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna oddaj?cego ho??du ??o??nierzom podziemia niepodleg??o??ciowego i antykomunistycznego w latach 1944-1963

Uchwa??a Nr XIX/312/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XVII/259/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna oddaj?cego ho??du ??o??nierzom podziemia niepodleg??o??ciowego i antykomunistycznego w latach 1944-1963

Numer uchwa??y: 312
Numer sesji: 19
Rok: 2012
Uchwała Nr XIX/312/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2012 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVII/259/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna oddającego hołdu żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1944-1963

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1


W § 1 ustęp 2 uchwały Nr XVII/259/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna oddającego hołdu żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1944-1963 skreśla się wyrazy „na pomniku Konstytucji 3 Maja”.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XIX/312/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku
zmieniającej uchwałę Nr XVII/259/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna oddającego hołdu żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1944-1963


W związku z protestem autorów pomnika Konstytucji 3 Maja ze względu na planowane zamontowanie tablicy pamiątkowej na tym pomniku, dokonuje się zmiany treści uchwały, pozostawiając do decyzji Prezydenta Miasta Leszna wybór miejsca do upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”.
Opracowało:
Biuro Rady MiejskiejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.