Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XIX/311/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie : nadania nazwy ulicy

U C H W A ? A Nr XIX/311/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie : nadania nazwy ulicy

Numer uchwa??y: 311
Numer sesji: 19
Rok: 2012U C H W A Ł A Nr XIX/311/2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie : nadania nazwy ulicy


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ulicy zlokalizowanej w Lesznie w rejonie ulic: 17 Stycznia i Energetyków nadaje się nazwę:

Projektantów

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


U Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XIX/311/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.


W związku z wytyczeniem nowej ulicy, w rejonie ulic: 17 Stycznia i Energetyków zaistniała potrzeba nadania jej nazwy.
Biorąc pod uwagę lokalizację ulicy – rejon ulic Budowlanych, Energetyków, Mierniczej i Usługowej wnioskuję o nadanie jej nazwy Projektantów, nawiązującej do nazw na przedmiotowym obszarze.

Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.