Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/307/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupe??niaj?cego dla Doros??ych Nr 2 wchodz?cego w sk??ad Zespo??u Szk???? Technicznych im. 55 Pozna??skiego Pu??ku Piechoty przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie.

Uchwa??a Nr XIX/307/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupe??niaj?cego dla Doros??ych Nr 2 wchodz?cego w sk??ad Zespo??u Szk???? Technicznych im. 55 Pozna??skiego Pu??ku Piechoty przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie.

Numer uchwa??y: 307
Numer sesji: 19
Rok: 2012Uchwała Nr XIX/307/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 r. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/307/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie.Likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przy
ul. Narutowicza 74a w Lesznie związana jest ze zmianą przepisów ustawy
o systemie oświaty, które przewidują poczynając od dnia 1 września 2012 r. zaprzestanie naboru do techników uzupełniających.
Rada Miejska Leszna uchwałą Nr XVI/242/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku wyraziła zamiar likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie. Wielkopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji szkoły.
Ze względu na fakt, iż w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych Nr 2 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie nie ma uczniów oraz chętnych do nauki w tego typu szkole, proponuje się dokonanie likwidacji tejże szkoły.

Opracował :
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.