Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja dotycz?ca obs??ugi os??b nies??ysz?cych w Urz?dzie Miasta Leszna

Informacja dotycz?ca obs??ugi os??b nies??ysz?cych w Urz?dzie Miasta Leszna

Numer dokumentu: ---
Rok: ---

 

 

 

 

 

 

    Informacja dotycząca obsługi

         osób niesłyszących

     w Urzędzie Miasta Leszna

 

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z dniem 01 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Leszna istnieje możliwość obsługi osób niesłyszących  przez pracowników tutejszego Urzędu posługujących się Polskim Językiem Migowym w celu usprawnienia procesu komunikacji podczas załatwiania spraw w urzędzie.

 

Zgodnie z art.12 ust. 1 ww. ustawy osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Konieczność skorzystania z tej formy obsługi należy zgłosić w formie pisemnej. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15.

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1007 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1060).

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2012-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-05
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.