Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVIII/279/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie obj?cia 2 473 udzia????w w Leszczy??skim Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Uchwa??a Nr XVIII/279/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie obj?cia 2 473 udzia????w w Leszczy??skim Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Numer uchwa??y: 279
Numer sesji: 18
Rok: 2012Uchwała Nr XVIII/279/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie objęcia 2 473 udziałów w Leszczyńskim Centrum Biznesu
Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na wniesienie do Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 247 300,00 zł (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych) i objęcie w zamian 2 473 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 100 zł (sto złotych).


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/279/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie objęcia 2 473 udziałów w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/460/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania pn.: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działania 1.4. oraz uchwałą Nr III/25/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/460/2009r z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, Miasto Leszno postanowiło zaciągnąć zobowiązanie finansowe na realizację zadania pn „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”.
Realizacja powyższego zadania wymaga poniesienia dodatkowego kosztu związanego z doprowadzeniem energii elektrycznej do Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A oraz wykonania przyłącza światłowodowego wzdłuż ulicy Geodetów do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.
Harmonogram realizacji projektu „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” jest częścią umowy o dofinansowanie podpisanej przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. z Instytucją Zarządzającą WRPO. Realizacja tej umowy wymaga realizacji zadania polegającego na budowie Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie do końca czerwca 2012 roku.
Utworzenie w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości ma za zadanie stworzyć jak najlepsze warunki dla firm rozpoczynających swoją działalność gospodarczą lub już ją prowadzących. Inkubatory to pomieszczenia pod wynajem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przez okres pobytu w inkubatorze korzystać będą z preferencyjnych cen wynajmu, pomocy i usług obniżających koszty prowadzenia firmy oraz pomocy szkoleniowo - doradczej oferowanej przez wykwalifikowaną kadrę.
Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie jest finansowana w 40% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 60% ze środków własnych ( dotyczy wydatków kwalifikowanych). Kwota pozyskanego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 3 533 601,29 zł.

Opracował: Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Beata Nawrocka
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.