Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XVIII/278/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu Miasta Leszna na 2012 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego

UCHWA?A Nr XVIII/278/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu Miasta Leszna na 2012 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego

Numer uchwa??y: 278
Numer sesji: 18
Rok: 2012
UCHWAŁA Nr XVIII/278/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2012 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego


Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1

Udziela się z budżetu Miasta Leszna dotacji celowej w formie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 620.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy zł) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowy stanowiącej podstawę przekazania środków, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XVIII/278/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2012 rok, na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.


Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych. Aparatura medyczna znajdująca się aktualnie na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na skutek długotrwałego użytkowania jest wyeksploatowana i wymaga niezwłocznej wymiany na sprzęt nowszej generacji. Proponowaną pomoc finansową przeznacza się na zadania inwestycyjne. Uruchomienie środków nastąpi po przedstawieniu potrzeb przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz planów strategicznych dotyczących dalszego funkcjonowania tej placówki.


Opracował:
Wydział Spraw ObywatelskichInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.