Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XVIII/ 275 /2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania bud??etu Miasta Leszna za 2011 rok

U C H W A ? A Nr XVIII/ 275 /2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania bud??etu Miasta Leszna za 2011 rok

Numer uchwa??y: 275
Numer sesji: 18
Rok: 2012
U C H W A Ł A Nr XVIII/ 275 /2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2011 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) a także w oparciu o art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 15, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna§ 1


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Leszna udziela absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna za 2011 rok.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVIII/ 275 /2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2011 rok.Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2011 rok.


Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.