Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Referent ds. Ksi?gowych w Dziale Finansowo ?? Ksi?gowym - MIEJSKI ZAK?AD BUDYNK??W KOMUNALNYCH

Referent ds. Ksi?gowych w Dziale Finansowo ?? Ksi?gowym - MIEJSKI ZAK?AD BUDYNK??W KOMUNALNYCH


MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LESZNIE UL. DEKANA 10

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -  Referent ds. Księgowych w Dziale Finansowo – Księgowym.

1. Wymagania wobec kandydata:

     - obywatelstwo polskie

     - niekaralność za przestępstwa umyślne,

     - wykształcenie wyższe ekonomiczne,

     - umiejętność pracy w zespole,

     - komunikacyjność, dyspozycyjność i operatywność,

     - dobra organizacja pracy,

     - odporność na stres,

     - bardzo dobra obsługa komputera.

2. Pracownik będzie odpowiedzialny za:

     - bieżącą aktualizację wymiaru czynszów i opłat oraz kart najemców lokali użytkowych, garaży,

       dzierżawy terenów, reklam,

     - bieżące rejestrowanie wpływów czynszów i innych opłat od najemców,

     - wystawianie faktur i rachunków najemcom prowadzącym działalność gospodarczą,

     -terminowe załatwianie wniosków i pism najemców.

3. Wymagane dokumenty:

     - list motywacyjny,

     - życiorys (CV),

     - dokument poświadczający posiadane wykształcenie,

     - kwestionariusz osoby obiegającej się o zatrudnienie,

     - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( odbyte szkolenia, kursy),

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie MZBK ul. Dekana 10 lub pocztą na adres Zakładu w terminie do dnia 08 czerwca 2012 r. godz. 15,00.

         Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (WWW.bip.leszno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń przy portierni Zakładu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Szafranek Jan
Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jan Szafranek
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2012-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.