Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Budowa hali magazynowej oraz hali produkcyjnej na terenie SPINKO Sp. z o.o.

Budowa hali magazynowej oraz hali produkcyjnej na terenie SPINKO Sp. z o.o.

Numer dokumentu: GK-O.6220.2.2012
Rok: 2012

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam,
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali magazynowej oraz hali produkcyjnej (branży metalowej) obróbki skrawaniem na terenie zakładu Spinko Sp. z o.o. na działkach o nr ewidencyjnych: 66/15, 66/41, 70/5, 71/1, 71/3, 72/1, 73/6 przy ul. Okrężnej 20 w Lesznie”.
Podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest inwestor Spinko Sp. z o.o., ul. Okrężna 20, 64-100 Leszno.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.

                                                                                        PREZYDENT MIASTA LESZNA
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Micha?? ??yski
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2012-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.