Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wyniki post?powa?? i przetarg??w » Informacja o wyborze oferty dot. post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego w trybie zam??wienia z wolnej r?ki na ??Uszczeg????owienie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczy??skie smaki i jej realizacj?? w ramach projektu ??Utworzenie sieci Leszczy??skie smaki szans? wzrostu innowacyjno??ci firm sektora spo??ywczego w po??udniowo-zachodniej Wielkopolsce?, " wsp????finansowanego ze ??rodk??w Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2222013.?

Informacja o wyborze oferty dot. post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego w trybie zam??wienia z wolnej r?ki na ??Uszczeg????owienie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczy??skie smaki i jej realizacj?? w ramach projektu ??Utworzenie sieci Leszczy??skie smaki szans? wzrostu innowacyjno??ci firm sektora spo??ywczego w po??udniowo-zachodniej Wielkopolsce?, " wsp????finansowanego ze ??rodk??w Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2222013.?


Informacja o wyborze oferty
  

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Uszczegółowienie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizację”
w ramach projektu „Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce”, " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.”

 

Zamawiający, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o., działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Uszczegółowienie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smakioraz jej realizację” do realizacji zamówienia została wybrana Firma OMNIBRAND Sp. z o.o., Sp. k., ul. Ostroroga 8/3, 60 - 349 Poznań, która zaproponowała wykonanie przedmiotowego zamówienia za kwotę 392 990,00 zł netto.

Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.04.2012r.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Wyniki post?powa?? i przetarg??w
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucyna Gbiorczyk
Informację wprowadził: Lucyna Gbiorczyk
Opublikowany dnia: 2012-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.