Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na uruchomieniu ??punktu zbierania odpad??w?, kt??ry zostanie zlokalizowany w Lesznie przy ul. 1 Maja 11 na dzia??ce ewidencyjnej o numerze 77/35.

Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na uruchomieniu ??punktu zbierania odpad??w?, kt??ry zostanie zlokalizowany w Lesznie przy ul. 1 Maja 11 na dzia??ce ewidencyjnej o numerze 77/35.

Numer dokumentu: GK-O.6220.24.2011
Rok: 2012

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)
Zawiadamiam
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu „punktu zbierania odpadów”, które zostanie zlokalizowane w Lesznie przy
ul. 1 Maja 11 na działce ewidencyjnej o numerze 77/35.
Podejmujący realizację powyższego przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Domi” Hieronim Domański, ul. Szybowników 28,
64-100 Leszno.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.


Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Micha?? ??yski
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2012-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.