Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XVII/265/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie stanowiska dotycz?cego powstania miejskiego portalu edukacyjnego ??Historia, Kultura i Tradycja Leszna i Ziemi Leszczy??skiej?.

UCHWA?A Nr XVII/265/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie stanowiska dotycz?cego powstania miejskiego portalu edukacyjnego ??Historia, Kultura i Tradycja Leszna i Ziemi Leszczy??skiej?.

Numer uchwa??y: 265
Numer sesji: 17
Rok: 2012UCHWAŁA Nr XVII/265/2012
Rady Miejskiej Leszna

z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie stanowiska dotyczącego powstania miejskiego portalu edukacyjnego „Historia, Kultura i Tradycja Leszna i Ziemi Leszczyńskiej”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:§1.
Rada Miejska Leszna pozytywnie opiniuje i oczekuje utworzenia miejskiego portalu edukacyjnego „Historia, Kultura i Tradycja Leszna i Ziemi Leszczyńskiej”.


§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYKU Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVII/265/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie stanowiska dotyczącego powstania miejskiego portalu edukacyjnego „Historia, Kultura i Tradycja Leszna i Ziemi Leszczyńskiej”.
Rada Miejska Leszna, doceniając znaczenie kultury, historii i tradycji związanej z Lesznem i regionem pozytywnie opiniuje zamysł stworzenia miejskiego portalu edukacyjnego „Historia, Kultura i Tradycja Leszna i Ziemi Leszczyńskiej”

Opiniowany portal edukacyjny może służyć mieszkańcom miasta chcącym poszerzyć swoją wiedzę na temat historii, kultury i tradycji związanej z miastem i regionem.

Nowoczesne rozwiązanie edukacyjne, jakim jest portal wiedzy może też stać się narzędziem dydaktycznym wykorzystywanym przez nauczycieli, dzieci i młodzież leszczyńskich szkół w edukacji regionalnej.

Znajomość historii i tradycji lokalnej umożliwi budowanie tożsamości i więzi emocjonalnej pomiędzy mieszkańcami i miastem tak potrzebnej w budowaniu wspólnoty samorządowej.


Radni wnioskodawcy:

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: S??awomir Szczot i Radni RM
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.