Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/258/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie stanowiska dotycz?cego zorganizowania grupy zakupowej energii elektrycznej, paliw itp.

Uchwa??a Nr XVII/258/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie stanowiska dotycz?cego zorganizowania grupy zakupowej energii elektrycznej, paliw itp.

Numer uchwa??y: 258
Numer sesji: 17
Rok: 2012


Uchwała Nr XVII/258/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 05 kwietnia 2012 roku


w sprawie stanowiska dotyczącego zorganizowania grupy zakupowej energii elektrycznej, paliw itp.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

Rada Miejska Leszna wnioskuje o zintensyfikowanie prac w przygotowanie audytu w celu zorganizowania grupy zakupowej energii elektrycznej, paliw itp.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVII/258/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie stanowiska dotyczącego zorganizowania grupy zakupowej energii elektrycznej, paliw itp.Ustawa Prawo Zamówień Publicznych umożliwia samorządom, ale także spółkom komunalnym, szkołom i szpitalom, łączenie się w grupy wspólnie zakupujące energię elektryczną, paliwa, ubezpieczenia, itp. W efekcie takich wspólnych zakupów samorządy lepiej gospodarują publicznymi pieniędzmi. Zaoszczędzone środki mogą być wtedy przeznaczone na inne cele.
Rada Miejska Leszna oczekuje, że Prezydent Miasta Leszna podejmie starania zorganizowania we współpracy z okolicznymi samorządami grupy zakupowej.
W ciągu 90 dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały Prezydent Miasta Leszna przedstawi projekt rozwiązań w tej sprawie.


Radni wnioskodawcy:

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: S??awomir Szczot
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.