Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zam??wienia publicznego na wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych.

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zam??wienia publicznego na wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych.


Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego
„Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb:
1. zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa oraz nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Leszna albo Skarbu Państwa,
2. sprzedaży gruntu stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa na rzecz jego użytkownika wieczystego oraz dla celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu,
3. aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Leszna lub Skarbu Państwa,
4. ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jeżeli w wyniku podziału powstanie:
a/ do 30 nowo wydzielonych działek
b/ powyżej 30 nowo wydzielonych działek
c/ za sporządzenie opinii dla nieruchomości, jeżeli nie nastąpi wzrost jej wartości
5. ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli w zasięgu oddziaływania zadania inwestycyjnego znajduje się:
a/ do 10 nieruchomości,
b/ powyżej 10 nieruchomości
6. ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanego uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego”,


Rok: 2012

Urząd Miasta Leszna

Zawiadamia, że została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do części zamówienia:

Część 1 - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa oraz nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Leszna albo Skarbu Państwa.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe MAFO-BIS
Barbara Formanowicz, 63-900 Rawicz, ul. Rynek 12/13

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 282,90 zł

Część 2
- Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb sprzedaży gruntu stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa na rzecz jego użytkownika wieczystego oraz dla celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest firma:

Wielkopolskie Biura Wycena i Obrót Nieruchomościami Technologiczno
Konstrukcyjne Grażyna Bąk - Horała,
64-100 Leszno, ul. Niepodległości nr 21/27

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 146,37 zł

Część 3 - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Leszna lub Skarbu Państwa.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest firma:

Wielkopolskie Biura Wycena i Obrót Nieruchomościami Technologiczno
Konstrukcyjne Grażyna Bąk - Horała,
64-100 Leszno, ul. Niepodległości nr 21/27

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 145,14 zł

Część 4
- Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jeżeli w wyniku podziału powstanie do 30 nowo wydzielonych działek.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą:

Irena Jakubiak,
64-100 Leszno, Os. Wieniawa 59/3

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 1 107,00 zł

Część 5 - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jeżeli w wyniku podziału powstanie powyżej 30 nowo wydzielonych działek.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą:

Irena Jakubiak,
64-100 Leszno, Os. Wieniawa 59/3

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 1 230,00 zł

Część 6 - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - za sporządzenie opinii dla nieruchomości, jeżeli nie nastąpi wzrost jej wartości.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą:

Irena Jakubiak,
64-100 Leszno, Os. Wieniawa 59/3

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego- opinii
- kwota brutto 86,10 zł

Część 7 - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli w zasięgu oddziaływania zadania inwestycyjnego znajduje się do 10 nieruchomości.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest firma:

Biuro Techniczne REMABUD
Renata Makowska
64-100 Leszno, ul. Karasia 4

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 147,60 zł

Część 8
- Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli w zasięgu oddziaływania zadania inwestycyjnego znajduje się powyżej 10 nieruchomości.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą:

Irena Jakubiak,
64-100 Leszno, Os. Wieniawa 59/3

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 86,10 zł

Część 9
- Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą:

Irena Jakubiak,
64-100 Leszno, Os. Wieniawa 59/3

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 762,60 zł
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2012-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.