Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego na ??Us??ugi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno??ci cywilnej oraz pojazd??w dla Miejskiego Zak??adu Budynk??w Komunalnych?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego na ??Us??ugi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno??ci cywilnej oraz pojazd??w dla Miejskiego Zak??adu Budynk??w Komunalnych?.


1. Zamawiający – Miejski Zakład Budynków Komunalnych informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

 

Oferta Nr 1 –     UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Łodzi

ul. Gdańska 132

Oddział w Poznaniu

ul. Głogowska 31/33

60-702 Poznań

Cena ofertowa: 146.880,00 zł

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.   Oferta została wybrana z uwagi na to, że była to jedyna oferta, która wpłynęła.                     

 

3.  W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 Oddział w Poznaniu ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów. Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie
w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.03.2012r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Szafranek Jan
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jan Szafranek
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2012-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.