Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych realizowanych na rzecz Miasta Leszna w okresie od marca 2012 r. do grudnia 2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych realizowanych na rzecz Miasta Leszna w okresie od marca 2012 r. do grudnia 2014 r.


Zamawiający - Miasto Leszno działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych realizowanych na rzecz Miasta Leszna w okresie od marca 2012 r. do grudnia 2014 r., jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrano oferty złożone przez wykonawców:
1.   Pierwsza część zamówienia –       wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych realizowanych na rzecz Miasta Leszna z wyłączeniem robót budowlanych wykonywanych w placówkach i szkołach ponadgimnazjalnych.
            Zakład Usług Inwestycyjnych
            Jerzy Gryga
            ul. Mehoffera 20
            64-100 Leszno
Średnia stawka procentowa: 1,10 %
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta ma najniższą średnią stawkę procentową spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie pierwszej części zamówienia wraz z przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert:
 
L.p.
Firma
Przyznana punktacja w kryterium oceny ofert
1.
Biuro Inżynierskie
Piotr Mikołajczak
64-100 Leszno, ul. Bema 11 B
 
79,71
2.
KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa
Czesław Kajoch
64-113 Osieczna, Kąkolewo ul. Kwiatowa 12
 
75,86
3.
Konsorcjum „INTELINVEST – INTELBUD”
64-100 Leszno, ul. Armii Krajowej 16/6
92,51
4.
Zakład Usług Inwestycyjnych
Jerzy Gryga
64-100 Leszno, ul. Mehoffera 20
 
100,00
 
 
2.   Druga część zamówienia –   wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych realizowanych na rzecz Miasta Leszna w placówkach i szkołach ponadgimnazjalnych.
 
            Zakład Usług Budowlanych i Podatkowych „IMPEX”
            Stanisław Bojkowski
            64-100 Leszno, ul. 17 stycznia 74   
Średnia stawka procentowa: 1,17 %
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta ma najniższą średnią stawkę procentową spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie drugiej części zamówienia wraz z przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert:
 
L.p.
Firma
Przyznana punktacja w kryterium oceny ofert
1.
Biuro Inżynierskie
Piotr Mikołajczak
64-100 Leszno, ul. Bema 11 B
 
81,82
2.
KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa
Czesław Kajoch
64-113 Osieczna, Kąkolewo ul. Kwiatowa 12
 
61,57
3.
Konsorcjum „INTELINVEST – INTELBUD”
64-100 Leszno, ul. Armii Krajowej 16/6
88,03
4.
Zakład Usług Budowlanych i Podatkowych „IMPEX”
Stanisław Bojkowski
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 74
 
100,00
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2012-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.