Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o zawarciu umowy w sprawie zam??wienia publicznego pod nazw?: ??Wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci zabudowanych dla potrzeb zbycia, ustalenia warto??ci inwentarzowej ??rodka trwa??ego oraz aktualizacji op??aty z tytu??u trwa??ego zarz?du?.

Zawiadomienie o zawarciu umowy w sprawie zam??wienia publicznego pod nazw?: ??Wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci zabudowanych dla potrzeb zbycia, ustalenia warto??ci inwentarzowej ??rodka trwa??ego oraz aktualizacji op??aty z tytu??u trwa??ego zarz?du?.


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia, że została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych dla potrzeb zbycia, ustalenia wartości inwentarzowej środka trwałego oraz aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu”. Przedmiot zamówienia obejmował 16 części.

Umowy na wykonanie każdej z 16 części zamówienia zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, którym jest:

Barbara Niedziela Rzeczoznawca Majątkowy, ul.Jakuba Krauthofera 16 B/8, 60-203 Poznań,

Umowy na wykonanie każdej z 16 części zamówienia zawarto na kwotę:
– Dla części nr 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 - po 700,00 zł brutto za każdą część,
– Dla części nr 3, 5, 8, 9, 10, 11 - po 800,00 zł brutto za każdą część,
– Dla części nr 16 - 6.150,00 zł brutto.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2012-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.