Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Rada Nadzorcza Leszczy??skiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.,Al. Jana Paw??a II 21 a, 64-100 Leszno, og??asza nab??r kandydat??w na stanowisko PREZES ZARZ?DU ?? DYREKTOR ZARZ?DZAJ?CY

Rada Nadzorcza Leszczy??skiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.,Al. Jana Paw??a II 21 a, 64-100 Leszno, og??asza nab??r kandydat??w na stanowisko PREZES ZARZ?DU ?? DYREKTOR ZARZ?DZAJ?CY


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
c) znajomość zagadnień związanych z wsparciem przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw oraz stymulowania rozwoju gospodarczego miasta/ regionu,
d) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z różnych programów ze środków unijnych,
e) dobra znajomość języka angielskiego,
f) umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, negocjacyjne i zarządzania zespołem,
g) zorientowanie na realizację celu, praca pod presją czasu, dokładność, innowacyjność
i kreatywność.

2. Dodatkowym atutem będzie wiedza i doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji zarządczych w spółce kapitałowej.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) Opracowywanie i realizacja strategicznych planów rozwoju spółki,
b) Nawiązywanie kontaktów ze strategicznymi partnerami,
c) Umiejętne kierowanie i motywowanie pracowników zapewniające konsekwentne osiąganie zamierzonych celów ekonomicznych,
d) Kształtowanie struktury organizacyjnej i koordynowanie działań poszczególnych stanowisk pracy,
e) Zarządzanie finansami spółki,
f) Dbałość o dobre imię i prestiż spółki.

4. Wymagane dokumenty:
a) koncepcja biznesowa działania Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.
b) wypełniony kwestionariusz osobowy,
c) list motywacyjny,
d) życiorys /CV/,
e) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
f) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna – Sekretariat Prezydenta, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno z dopiskiem: Nabór na stanowisko Prezes zarządu – dyrektor zarządzający LCB w terminie do dnia 23 marca 2012.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: Lucyna Gbiorczyk
Opublikowany dnia: 2012-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.