Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/246/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przebiegu przez miasto Leszno drogi krajowej nr 12 oraz zmiany kategorii istniej?cej drogi krajowej nr 5 po wybudowaniu drogi ekspresowej S5 Pozna?? ??Wroc??aw

Uchwa??a Nr XVI/246/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przebiegu przez miasto Leszno drogi krajowej nr 12 oraz zmiany kategorii istniej?cej drogi krajowej nr 5 po wybudowaniu drogi ekspresowej S5 Pozna?? ??Wroc??aw

Numer uchwa??y: 246
Numer sesji: 16
Rok: 2012Uchwała Nr XVI/246/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie przebiegu przez miasto Leszno drogi krajowej nr 12
oraz zmiany kategorii istniejącej drogi krajowej nr 5
po wybudowaniu drogi ekspresowej S5 Poznań – WrocławNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art.4 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 ze zmianami ), w związku z pismem Dyrektora Departamentu Studiów GDDKiA w Warszawie nr GDDKiA-DS.-WSD-ed-076/533-595/2011/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Miejska Leszna w pełni popiera stanowisko Prezydenta Miasta Leszna wyrażone w piśmie nr MZD.038.127.2011 z dnia 9 listopada 2011 roku, a dotyczące zmiany przebiegu przez miasto Leszno drogi krajowej nr 12 po wybudowaniu drogi ekspresowej S5 wraz z łącznikiem pomiędzy węzłem Leszno-Południe, a węzłem Dąbcze zlokalizowanym na istniejącej drodze krajowej nr 5 .

2. Rada Miejska Leszna wyraża również stanowisko, że po wybudowaniu drogi ekspresowej S5 dotychczasowa droga krajowa nr 5 powinna pozostać nadal drogą krajową, zachowując tym samym swoje ponadregionalne znaczenie komunikacyjne zapewniające spójność sieci dróg krajowych.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/246/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie przebiegu przez miasto Leszno drogi krajowej nr 12
oraz zmiany kategorii istniejącej drogi krajowej nr 5
po wybudowaniu drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław


W związku z pismem nr GDDKiA-DS.-WSD-ed-076/533-595/2011/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. Pana Marka Rolli, Dyrektora Departamentu Studiów GDDKiA w Warszawie, będącym odpowiedzią na proponowaną przez Prezydenta Miasta Leszna zmianę przebiegu drogi krajowej nr 12 przez miasto Leszno po wybudowaniu drogi ekspresowej S5 wraz z łącznikiem pomiędzy węzłem Leszno-Południe, a węzłem Dąbcze zlokalizowanym na istniejącej drodze krajowej nr 5 Rada Miejska Leszna postanowiła niniejsza uchwałą w pełni poprzeć propozycje Prezydenta Miasta Leszna.

Prezydent Miasta Leszna w uzasadnieniu swojej propozycji zwrócił szczególną uwagę na coraz większe uciążliwości w postaci nadmiernego hałasu , zanieczyszczenia środowiska i tworzących się korków komunikacyjnych w wyniku znacznego wzrostu natężenia ruchu na miejskim odcinku . W szczególności dotyczy to odcinka DK12 przebiegającego ulicą Szybowników i Alejami Jana Pawła II , które położone są w ścisłym centrum miasta, pozbawionym możliwości dalszej rozbudowy tej trasy czy też wykonania ekranów akustycznych. Rada Miejska Leszna w pełni podziela tą argumentację . Przeniesienia drogi krajowej nr 12 na ciąg drogi ekspresowej S5 , łącznika i odcinek przeplatania z obecną drogą krajowej nr 5 pozwoli na ominięcie właśnie tych w/w ulic i znaczną poprawę warunków życia i komunikacji w mieście. Znalazło to również potwierdzenie w opracowanym w miesiącu grudniu 2011r. na zlecenie Oddziału Poznańskiego GDDKiA opracowaniu pn. „Wpływ zmiany przebiegu DK12 w m. Lesznie na rozkład ruchu”.

Dyrektor Departamentu Studiów Pan Marek Rolla w swoim piśmie pisze także, że po wybudowaniu drogi ekspresowej S5 dotychczasowa droga krajowa nr 5, z mocy prawa stanie się droga kategorii gminnej. Rada Miejska Leszna nie znajduje żadnych podstaw prawnych dla takiego twierdzenia. Przepis art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu „Odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej” nie może mieć zastosowania w przypadku, gdy budowany jest zupełnie nowy ciąg komunikacyjny. Odnosi on się bowiem, zgodnie z genezą jego powstania, do przypadków budowy np. obwodnic miast. Rada Miejska Leszna uważa zatem , że z uwagi na swój ponadregionalny charakter oraz parametry techniczno-eksploatacyjne istniejąca droga krajowa nr 5, po wybudowaniu drogi ekspresowej S5 powinna pozostać dalej droga krajową, zapewniając tym samym spójność sieci dróg krajowych, które w dalszym ciągu będą się z nią łączyć.


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.