Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XVI/225/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie akceptacji sprawozda?? z dzia??alno??ci i plan??w pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.

U C H W A ? A Nr XVI/225/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie akceptacji sprawozda?? z dzia??alno??ci i plan??w pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.

Numer uchwa??y: 225
Numer sesji: 16
Rok: 2012U C H W A Ł A Nr XVI/225/2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie akceptacji sprawozdań z działalności i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.


Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 29 ust. 2 i § 33 Regulaminu Rady Miejskiej - Załącznika Nr 4 do Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1


Zaakceptować sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej Leszna za rok 2011 stanowiące Załączniki do niniejszej uchwały.


§ 2

Zaakceptować plany pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna na rok 2012 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVI/225/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie akceptacji sprawozdań z działalności i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.Przedstawione przez Komisje stałe Rady Miejskiej sprawozdania za 2011 rok i plany pracy na 2012 rok zostały przyjęte przez poszczególne komisje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna wnosi o przyjęcie uchwały w proponowanej treści.

Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
Leszna

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.