Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/222/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie obj?cia 39 000 udzia????w w Leszczy??skim Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Uchwa??a Nr XVI/222/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie obj?cia 39 000 udzia????w w Leszczy??skim Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Numer uchwa??y: 222
Numer sesji: 16
Rok: 2012Uchwała Nr XVI/222/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie objęcia 39 000 udziałów w Leszczyńskim Centrum Biznesu
Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na wniesienie do Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 3 900 000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i objęcie w zamian 39 000 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 100 zł (sto złotych).


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE do uchwały Nr XVI/222/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie objęcia 39 000 udziałów w Leszczyńskim Centrum Biznesu
Sp. z o.o.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/460/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych oraz uchwałą Nr III/25/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/460/2009r z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, Rada Miejska Leszna postanowiła zaciągnąć zobowiązanie finansowe na realizację zadania pn „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działania 1.4. do łącznej kwoty 7 800 000,00 zł.
Do tej pory na mocy Uchwały nr XLIV/529/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały Nr IV/47/2011z dnia 1 lutego 2011 Miasto Leszno wniosło do spółki Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. wkład pieniężny w kwocie 3 900 000,00 zł na objęcie 39 000 udziałów w spółce o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.
Na rok 2012 zaplanowano objęcie kolejnych 39 000 udziałów o łącznej wartości 3 900 000,00 zł.
Wniesienie kapitału w dwóch transzach: do końca marca i kwietnia 2012 roku pozwoli na terminowe ukończenie realizacji projektu przewidzianej na koniec czerwca 2012 roku.
Utworzenie w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości ma za zadanie stworzyć jak najlepsze warunki dla firm rozpoczynających swoją działalność gospodarczą oraz wspierać konkurencyjność i innowacyjność podmiotów gospodarczych już działających.
Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie jest finansowana w 40% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 60% ze środków własnych (dotyczy wydatków kwalifikowalnych). Kwota pozyskanego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 3 533 601,29zł.
Opracował: Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.