Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Og??oszenie o wynikach konkursu na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczy??skie smaki oraz jej realizacj? w ramach projektu ??Utworzenie sieci Leszczy??skie smaki szans? wzrostu innowacyjno??ci firm sektora spo??ywczego w po??udniowo-zachodniej Wielkopolsce?. Projekt jest wsp????finansowany ze ??rodk??w Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet I Konkurencyjno??? przedsi?biorstw Dzia??anie 1.6 Rozw??j sieci i kooperacji

Og??oszenie o wynikach konkursu na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczy??skie smaki oraz jej realizacj? w ramach projektu ??Utworzenie sieci Leszczy??skie smaki szans? wzrostu innowacyjno??ci firm sektora spo??ywczego w po??udniowo-zachodniej Wielkopolsce?. Projekt jest wsp????finansowany ze ??rodk??w Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet I Konkurencyjno??? przedsi?biorstw Dzia??anie 1.6 Rozw??j sieci i kooperacji


Zamawiający, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o., działając zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uprzejmie informuje, że w konkursie na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki oraz jej realizację złożono dwie prace konkursowe, które otrzymały następującą liczbę punktów:

Praca konkursowa nr 001 - Innovations Sp. z o.o., Al. Ujazdowskie 22/5, 00-478 Warszawa – 198 punktów
Praca konkursowa nr 002 – Omnibrand Sp. z o. o. Sp. k., ul. Ostroroga 8/3, 60-349 Poznań – 339 punktów.

Autor pracy konkursowej, która uzyskała największą liczbę punktów (Omnibrand Sp. z o. o. Sp. k., ul. Ostroroga 8/3, 60-349 Poznań) otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego jako negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jego przedmiotem będzie uszczegółowienie koncepcji i jej realizacja.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: Lucyna Gbiorczyk
Opublikowany dnia: 2012-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.